TOWARZYSTWO POLSKO-JAPOŃSKIE, ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
ポーランド日本協会ヴィエルコポルスキ支部
Data publikacji: 1985

『私の日本語』
„Mój język japoński”
マレク・グムニ Marek Gumny1)
ポーランド日本協会ヴィエルコポルスキ支部 Towarzystwo Polsko-Japońskie, Oddział Wielkopolski1)


Artykuł przedstawia pracę przygotowaną na konkursy języka japońskiego organizowane przez Ambasadę Japonii. Praca ilustruje lingwistyczną stronę działalności Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Polsko-Japońskiego.
Z myślą o czytelnikach nieznających języka japońskiego poniżej podajemy krótkie streszczenia.

 私は1980年から日本語を勉強しています。この年にはポズナン経済大学で日本語講座の広告がありました。私はこれを興味深く感じましたが、広告の文書にちょっと驚きました。

 「あなたは象を食べられますか。」という文書がありました。そこで私は象を飲み込んでみようと思いました。すなわち日本語の勉強をする決心しました。

 よく覚えていますが、一番最初の日本語のレッスンの時には何回か笑いが込み上げて来ました。なぜならば、日本語の発音がわれわれヨーロッパの言葉と全然違って耳に入って来たからです。当時は先生の日本語が物凄く速いと感じました。 しかし、今から思えば先生は物凄くゆっくり話していました。

 日本語のある言葉は非常にやさしく記憶に止めることが出来ましたが、ある言葉は100回繰り返しても覚えることが出来ませんでした。そこで先生は「もう100回繰り返したら覚えられる」と言いました。

 今でも上から下、すなわち縦に書かれている日本語の文書を読む時は、指で言葉を覆っています。そうしないと左から右に読むべき文書をややともするとョーロッパの文書を読むように私の目は左から右のほうに移り勝ちです。

 だんだん言葉が分かり始めると日本語の持つ調和と論理が分かり出しました。

 この日本語弁論大会は私にとってはよい動機づけとなります。いつも、原稿を作るごとに多くの新しい言葉を知りますし、又原稿を書く時にはたくさんの漢字を覚えます。さて、これだけ長く日本語を勉強しているにもかかわらず、象を飲み込んでしまうことはまだまだ遠い先のことに思われます。

 今、漸く象の耳を飲み込んだところです。
Kiedy w 1980 roku zobaczyłem ogłoszenie o lektoracie języka japońskiego zastanowiło mnie w nim jedno zdanie: „Czy można potknąć słonia?” Postanowiłem spróbować.

Na pierwszych zajęciach nie mogłem powstrzymać uśmiechu wobec specyfiki wymowy japońskiej i szybkości z jaką mówił lektor.

Powtarzanie po l00 razy tych samych zwrotów nie zapewniało ich zapamiętania. Nauczyciel mawiał wtedy: „zapamiętasz gdy powtórzysz 10000 razy!”

Stopniowo, rozumiejąc poszczególne słowa, zaczynałem dostrzegać harmonię i logikę języka. Do połknięcia słonia jest jednak jeszcze daleko.

Teraz, po kawałku, połykam ucho słonia...


©Towarzystwo Polsko - Japońskie, Oddział Wielkopolski

Ta strona używa ciasteczek (cookies) - używanych do statystyki witryny. Oprócz tego z cookies mogą korzystać strony,
do których prowadzą linki umieszczone w serwisie Towarzystwa.
OK, rozumiem