TOWARZYSTWO POLSKO-JAPOŃSKIE, ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
ポーランド日本協会ヴィエルコポルスキ支部
Data publikacji: 1995 (aktualizacja 09.2016)

Historia jujitsu (jūjutsu) w Poznaniu
Krzysztof Staniszewski1)
Poznańskiego Stowarzyszenia Jujitsu (Jūjutsu)1)


Artykuł opisuję historię jujitsu w Poznaniu. Autorem jest Krzysztof Staniszewski - Dyrektor Techniczny Poznańskiego Stowarzyszenia Jujitsu (Jūjutsu), Instruktor Międzynarodowy, posiadacz stopnia 9 DAN EJJU.

Zorganizowane zajęcia jujitsu rozpoczęły się w Poznaniu w 1980 roku. Inicjatorem ich powstania i rozwoju był instruktor Krzysztof Staniszewski. We wrześniu 1980 roku przy Domu Kultury Kolejarza rozpoczęły się stałe 3-miesięczne kilkustopniowe kursy samoobrony jujitsu oraz zawiązała się pierwsza grupa, która nawiązała kontakty ogólnopolskie, przystąpiła do Krajowej Rady Instruktorów i Polskiego Centrum Jujitsu. W 1984 roku dzięki usilnym staraniom dyrektora Domu Kultury Kolejarza mgr Krzysztofa Kolińskiego, kadry instruktorskiej i ćwiczących od dłuższego czasu adeptów jujitsu środowiska kolejarskiego, oraz dzięki wybitnej pomocy Prezydium Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych została utworzona Specjalistyczna Sekcja Jujitsu przy Domu Kultury Kolejarza. Niezależnie od powstałej Sekcji, działały dotychczasowe kursy samoobrony jujitsu, na których kadra szkoleniowa oraz członkowie Sekcji przekazywali swoje umiejętności, wiedzę i technikę podopiecznym kursantom.

W 1985 roku, w oparciu o Sekcję i kadrę instruktorską utworzony zostaje przy Domu Kultury Kolejarza „POZNAŃSKI OŚRODEK JUJITSU”, który kieruje i koordynuje działalność sekcji jujitsu zlokalizowanych na terenie miasta i województwa poznańskiego, oraz na terenie wyznaczonych dodatkowo obszarów kraju. Grupa osób zaangażowanych w tworzenie ośrodka, wywodzących się ze środowiska kolejarskiego, znalazła w Domu Kultury Kolejarza sprzyjający klimat. Na początku jego działalności pojawił się jako ćwiczący pan Józef Smyczyński z dyrekcji Okręgowej Kolei, późniejszy kierownik Specjalistycznej Sekcji i dyrektor Ośrodka, osoba bardzo zaangażowana w rozwój jujitsu w Poznaniu. Poznański Ośrodek Jujitsu przez cały czas doświadczał ogromnej pomocy ze strony Prezydium ZDOKP. Znaczącej pomocy w pracach organizacyjnych Ośrodka i Sekcji udzielał także kierujący działalnością Domu Kultury Kolejarza dyrektor mgr Karol Żak.

Poznański Ośrodek Jujitsu koordynował działalność metodyczno-szkoleniową, przeprowadzał wykłady i prelekcje, organizował lokalne warsztaty jujitsu i pokazy specjalistyczne w tej sztuce walki, prowadził szkolenie najzdolniejszych adeptów przygotowując ich do pełnienia funkcji asystentów-instruktorów tak, aby w przyszłości mogli uczestniczyć w szkoleniu na kursach instruktorskich. Ośrodek przeprowadzał także egzaminy na wyższe stopnie wtajemniczenia w jujitsu, organizując specjalistyczne obozy i zajęcia, reprezentując środowisko poznańskie na terenie kraju. Od początku swojej działalności ośrodek należy do „EUROPEAN JUJITSU UNION” (EJJU) — organizacji, która skupia w swoich szeregach głównych mistrzów i organizacje krajowe oraz reprezentuje Kontynent Europejski w „INTERNATIONAL JUJITSU FEDERATION” (IJJF). Pracą organizacyjno-szkoleniową Poznańskiego Ośrodka Jujitsu, jak i Specjalistycznej Sekcji kierował wykwalifikowany zespół: Główny Instruktor Krzysztof Staniszewski, Dyrektor Ośrodka Józef Smyczyński, Instruktor Koordynator Marek Trojan oraz instruktorzy: Andrzej Krupski, Teresa Gąsiorowska, Wiesław Koźmiński, Zbysław Bartkowiak, Krzysztof Kasprzak.

W 1986 roku, decyzją Krajowej Rady Instruktorów, dwóch Głównych Instruktorów Ośrodka Poznańskiego, to jest Krzysztof Staniszewski i Andrzej Krupski zostali wytypowani do udziału w międzynarodowym kursie szkoleniowym zorganizowanym przez „EUROPEAN JUJITSU UNION” (EJJU) w Wiedniu. Był to pierwszy w historii oficjalny wyjazd polskiej ekipy jujitsu na staż międzynarodowy. Wyjazd ten odbył się na oficjalne zaproszenie Dyrektora Technicznego EJJU Heriberta Czerwenka-Wenkstettena - 10 DAN EJJU. Ten pierwszy oficjalny wyjazd zakończył się szczególnie dużym sukcesem poznańskich instruktorów. Oprócz doskonałej prezentacji technik, uzyskali oni CERTYFIKATY „EUROPEAN JUJITSU UNION”. Od tego momentu rozpoczął się okres stałej i ścisłej współpracy pomiędzy EJJU i Poznańskim Ośrodkiem. W wyniku ścisłej współpracy i zaangażowania w działalność i rozwój jujitsu, Poznański Ośrodek wraz z jego głównym instruktorem Krzysztofem Staniszewskim zostali oficjalnymi przedstawicielami z ramienia EJJU na Polskę. Następne lata, to stały rozwój Ośrodka.

W 1991 roku z inicjatywy Krzysztofa Staniszewskiego założone zostaje „POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE JUJITSU (JŪJUTSU) - POZNAŃ JUJITSU (JŪJUTSU) ASSOCIATION”.

Organizacja ta natychmiast uzyskuje wszystkie upoważnienia i uprawnienia do reprezentowania „EUROPEAN JUJITSU UNION” w Polsce. Pracą organizacyjną Stowarzyszenia kieruje siedmioosobowy Zarząd pod przewodnictwem Prezydenta Józefa Smyczyńskiego i Dyrektora Technicznego Krzysztofa Staniszewskiego.

Do najlepszych instruktorów zaliczają się obecnie: Krzysztof Buszka, Zbysław Bartkowiak, Krzysztof Duczyc, Marek Rocławski, Ewa Stachowska, Mirosław Zięba, Edward Cokot, Krystyna Buszka, Jacek Kukuć.

W 1992 roku Józef Smyczyński i Krzysztof Staniszewski uzyskali imienne przedstawicielstwa z ramienia „EUROPEAN JUJITSU UNION”. Prezydent Józef Smyczyński został oficjalnym reprezentantem EJJU na Polskę, natomiast Krzysztof Staniszewski został oficjalnym reprezentantem i dyrektorem technicznym EJJU na Polskę, a obecnie jest również jednym z Vice-Prezydentów „EUROPEAN JUJITSU UNION”.

Zebraną i opisaną w bardzo dużym skrócie historię jujitsu w Poznaniu pragnę zadedykować swoim mistrzom i nauczycielom, dr Markowi Trojanowi, u którego rozpoczynałem treningi oraz - już nieżyjącemu - Sensei Heribert Czerwenka-Wenkstetten 10 Dan EJJU, Dyrektorowi Technicznemu „European Jujitsu Union” i jednocześnie Honorowemu Dożywotniemu Prezydentowi Poznań Jujitsu (Jūjutsu) Association, którego zasadom i naukom pozostajemy wierni.


©Towarzystwo Polsko - Japońskie, Oddział Wielkopolski

Ta strona używa ciasteczek (cookies) - używanych do statystyki witryny. Oprócz tego z cookies mogą korzystać strony,
do których prowadzą linki umieszczone w serwisie Towarzystwa.
OK, rozumiem