TOWARZYSTWO POLSKO-JAPOŃSKIE, ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
ポーランド日本協会ヴィエルコポルスキ支部
Data publikacji: 2005

Kącik języka japońskiego - 「日本語講座Ⅰ テキストと語彙」 „Nihongo no kōza I Tekisto to goi”
Robert Szober1)
Towarzystwo Polsko-Japońskie Oddział Wielkopolski1)


W kąciku języka japońskiego przedstawiane są materiały do nauki języka japońskiego.

「日本語講座Ⅰ テキストと語彙」

Autor: Robert Szober
著者:ロベルト・ショーベル

Wydawca:Towarzystwo Polsko-Japońskie Oddział Wielkopolski
出版社:ポーランド日本協会ヴィエルコポルスキ支部

Data wydania: 09. 2005 rok
刊行年月:2005年9月

Ilość stron: 93
ページ数:93ページ

Cena: 45 zł
定価:45ズウォティ


Podręcznik 「日本語講座Ⅰ─テキストと語彙」 powstał z myślą o uczących się języka japońskiego na kursach organizowanych przez Oddział Wielkopolski Towarzystwa Polsko-Japońskiego. Materiał został opracowany na podstawie podręczników używanych na tych kursach. W głównej części materiał opiera się na podręcznikach wydanych przez 海外技術者研修協会「にほんごのきそⅠ」 oraz wydanych przez スリーエーネットワーク「しんにほんごのきそうⅠ」 i 「みんなの日本語初級Ⅰ」. Autor korzystał również z materiałów wydanych przez 国際交流基金 日本語国際センター Międzynarodowy Instytut Języka Japońskiego Fundacji Japońskiej w Urawa 「教科書を作ろう」oraz 「日本語初歩」.

Każda lekcja w podręczniku podzielona jest na kilka części:
文型 wzór zdań - zawiera podstawowe modele zdań wprowadzonych w lekcji
例文 zdania przykładowe - zawiera przykłady form gramatycznych omówionych w 文型
会話 rozmówka - zawiera krótka rozmówkę z użyciem form gramatycznych omówionych w lekcji
語彙 słownictwo - zawiera słownictwo użyte w lekcji oraz słownictwo przydatne w ćwiczeniach dotyczących materiału z lekcji. Słownictwo podzielone jest kategoriami - np. rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, wyrażenia, formy gramatyczne - i posortowane według klasyfikacji japońskiej 五十音.

W podręczniku użyto następujących znaków i skrótów:
発音 konbanwa wymowa
文法 zobacz materiał gramatyczny zawarty w podręczniku 「日本語講座Ⅰ─文法」
porównaj, zobacz
【辞書形】 forma słownikowa czasowników
<1> czasowniki 1-ej grupy
<2> czasowniki 2-ej grupy
<3> czasowniki 3-ej grupy
() w nawiasach okrągłych podano formy równoważne lub bliskoznaczne oraz formy w zapisie kanji (tylko w rozdziale słownictwo)
〔〕 w nawiasach kwadratowych podano formy, które można opuścić
/ lub, albo (w przypadku tekstu polskiego)
・ lub, albo (w przypadku tekstu japońskiego)

Aby ułatwić odczytywanie kanji wszystkie znaki podpisane są w furigana.
Uzupełnieniem tego podręcznika jest materiał gramatyczny zawarty w 「日本語講座Ⅰ─文法」.

Przykładową lekcja (PDF). Cały podręcznik (HTML).


©Towarzystwo Polsko - Japońskie, Oddział Wielkopolski

Ta strona używa ciasteczek (cookies) - używanych do statystyki witryny. Oprócz tego z cookies mogą korzystać strony,
do których prowadzą linki umieszczone w serwisie Towarzystwa.
OK, rozumiem