TOWARZYSTWO POLSKO-JAPOŃSKIE, ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
ポーランド日本協会ヴィエルコポルスキ支部
Data publikacji: 2014.01.30

„Japan's Economic Revival and Japan-Poland Relations” – streszczenie wykładu
『日本経済再生と日ポ関係』 講演概要
Ambasador Makoto Yamanaka 山中誠大使1)
Ambasada Japonii w Warszawie 在ポーランド日本国大使館1)

Artykuł jest streszczeniem wykładu Jego Ekscelencji Ambasadora Japonii w Polsce Makoto Yamanaka wygłoszonego w dniu 10 grudnia 2013 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z okazji odbywającego się „Dnia Japońskiego na UEP” zorganizowanego wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Towarzystwo Polsko-Japońskie Oddział Wielkopolski w ramach „22. Dni Kultury Japońskiej” oraz 30-lecia powstania Oddziału Wielkopolskiego TPJ.
Wykład wygłoszony został w język angielskim. Poniżej streszczenie wykładu w języku polskim.

Ambasador opowiedział o rewitalizacji japońskiej gospodarki, udzielając wyjaśnień odnośnie zmiany sytuacji politycznej w Japonii po wyborach do niższej izby parlamentu w grudniu 2012 r., odbudowy po wielkim trzęsieniu ziemi w rejonie Tōhoku, problemów gospodarczych związanych z deflacją i wysokim kursem jena, jak również gwałtownie starzejącego się społeczeństwa. Przedstawił także politykę gospodarczą rządu premiera Shinzō Abe, czyli tzw. abenomikę.

W odniesieniu do kwestii polityki zagranicznej, ambasador wspomniał o wizycie premiera Shinzō Abe w Polsce w czerwcu ubiegłego roku oraz o szczycie przywódców Japonii i państw Grupy Wyszehradzkiej. Podkreślił także wagę relacji dyplomatycznych między Japonią i Polską, podzielającymi uniwersalne wartości, takie jak demokracja.

Na zakończenie ambasador podjął temat japońsko-polskich relacji gospodarczych, przedstawiając analizę dotyczącą inwestycji japońskich w Polsce i trendów w wymianie handlowej, a także raportu firm japońskich na temat środowiska prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.


©Towarzystwo Polsko - Japońskie, Oddział Wielkopolski

Ta strona używa ciasteczek (cookies) - używanych do statystyki witryny. Oprócz tego z cookies mogą korzystać strony,
do których prowadzą linki umieszczone w serwisie Towarzystwa.
OK, rozumiem