TOWARZYSTWO POLSKO-JAPOŃSKIE, ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
ポーランド日本協会ヴィエルコポルスキ支部
Data publikacji: 1996

Wszystko, tylko nie harakiri
V. Thomas. Tłumaczenie z języka niemieckiego Halina Olejniczak1)
PZ Wir in Europa, Nr 82/Bonn Juni 1995, „Wirtschafts-STANDORT” 1)


Artykuł opisuję plany inwestycyjne japońskiego koncernu Mitsubishi na rynku Niemieckim.

Japoński koncern Mitsubishi-Electronics inwestuje 900 milionów marek w nowe urządzenie produkcyjne do chipów o 16 MB, nie na Hokkaido, ale w — Aachen.

Jest to największa inwestycja japońskiego koncernu na europejskim rynku. Japończycy inwestują w drogich Niemczech o wysokich kosztach robocizny? Czy są na drodze do harakiri? Przeciwnie są zimnokrwistymi biznesmenami. Wyliczyli:

Nadrenia Północna-Westfalia dysponuje 18 milionami klientów o dużej sile nabywczej, 49 Wyższymi Szkołami, 3 lotniskami jak i 31 elektrowniami.

To co wygospodaruje te 18 milionów mieszkańców Nadrenii rocznie odpowiada wartości 80% dóbr i usług wyprodukowanych w Chinach.

Rynek belgijski i holenderski leży tuż obok, co oznacza, że w ciągu jednego dnia TIR-y docierają do takiej ilości klientów, którą można porównać z połową siły nabywczej na rynku europejskim.

W Nadrenii Północnej-Westfalii jest ponad 500 tysięcy małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Od dostawców samochodów do konserwatorów wirówek. Gdy firmie mikroelektronicznej potrzebne jest przedsiębiorstwo, które zna się na technice sterylnych pomieszczeń, produkcji w sterylnych i pozbawionych kurzu warunkach, to Japończycy natychmiast zgłaszają chęć realizacji takiego przedsięwzięcia. Korzyści, które nie są oferowane ani przez Europę Wschodnią, ani Azję Płd. Wschodnią - mimo niższych płac - oferują dla japońskich zamierzeń Niemcy.©Towarzystwo Polsko - Japońskie, Oddział Wielkopolski

Ta strona używa ciasteczek (cookies) - używanych do statystyki witryny. Oprócz tego z cookies mogą korzystać strony,
do których prowadzą linki umieszczone w serwisie Towarzystwa.
OK, rozumiem